top of page
Join Us 加入我們

本公司現誠徵兼職店務員兩名, 只須具以下條件:

 

  • 學歷須至少中五畢業

  • 能操流利廣東話及普通話

  • 相關零售行業至少兩年經驗 (具嬰兒服裝及用品經驗者優先)

  • 懂POS收銀操作及倉庫管理系統優先考慮

  • 具一般銷售技巧, 必須要有禮貌及耐性對待客人

 

於每星期一,三,五 上午11:30至下午07:00時段工作, 處理一般前台店務工作及銷售服務,我們誠聘符合以上條件嘅你加入成為本公司一份子,提昇服務質素及配合其未來發展。

 

​​請填寫左手邊電郵申請表, 或發電郵到本公司Email: babykidsparade@yahoo.com, Attn. to: 趙小姐。

 

 

 

                                ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

已成功發出電郵!

bottom of page